6087307284316160
Pet Cherish 凍乾剌身級吞拿魚 Freeze Dried Tuna 凍乾剌身級吞拿魚 成份: 吞拿魚 重量: 50g / 200g / 500g 原材料產地: 吞拿魚: 越南🇻🇳 產品製造地: 香港🇭🇰 簡介: 採用冷凍乾燥法經過30小時製成, 冷凍乾燥 (freeze drying)又稱 升華乾燥 。將含水物料 冷凍 到冰點以下,使水轉變為冰,然後在較高 真空 下將冰轉變為蒸 Product #: petcherishhk-Pet Cherish 凍乾剌身級吞拿魚 Freeze Dried Tuna 2024-02-05 Regular price: $HKD$88.0 Available from: Pet Cherish HKIn stock